Viết đơn khởi kiện

Chia sẻ với

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn cho tôi cách viết đơn khởi kiện ra tòa. Nội dung vụ việc như sau: Tôi có làm chủ hụi tháng 1 triệu đồng, hụi chia làm 3 dây hụi khác nhau khui vào các ngày 15, 20, 30 hàng tháng. Trong đó hụi viên của tôi là ông Nga điều có chơi 3 dây hụi trên, trong quá trình chơi ông Nga đã rút hụi rồi nhưng không chịu đóng lại tiền hụi chết cho tôi. Ngoài số tiền hụi không đóng trên ông Nga còn mượn riêng tôi số tiền 25 triệu đồng. Thời gian xảy ra sự việc cũng đã lâu mà cho tới nay ông Nga không chịu hoàn trả số tiền cho tôi. Tôi muốn kiện ông Nga ra tòa nhưng không biết cách viết đơn kiện ra sao vì khi viết cần chi tiết và cụ thể cho nên kính mong luật sư tư vấn cho tôi.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn Luật Dân sự của Luật Khai Nguyên.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu đến Luật Khai Nguyên, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp lý:

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

2.Nội dung tư vấn

———————————————————————

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—-***—-

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Về việc ……….

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) …………………………………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện: (3) ………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (5) ………………………….

Địa chỉ: (6) …………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: (7) ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8) ……………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ……………………….

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (11) sau đây:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (12) ……………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………………

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1…………………………………………………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………..

4…………………………………………………………………………………………………………………..

5…………………………………………………………………………………………………………………..

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                                          Người khởi kiện (16)

———————————————–

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHỞI KIỆN

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sn có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8) và (10) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(12) và (13) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú (thôn, xã, huyện, tỉnh), nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc (ví dụ: Nguyễn Văn A, công tác tại Công ty B, trụ sở làm việc tại số …phố…quận…TP Hà Nội). (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Ngoài ra còn một số lưu ý sau:

  1. Khi cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đã và đang bị xâm hại, mọi người đều có quyền nộp đơn khởi kiện đến tòa án, nhờ nơi đây giải quyết. trong trường hợp này là kiện đòi nợ.
  2. Đơn kiện cần ghi rõ tên, địa chỉ của nguyên đơn (tức là bên khởi kiện) và tên, địa chỉ của bị đơn (tức là bên bị kiện). Trách nhiệm của phía nguyên đơn là phải xác định rõ bị đơn là ai, ở đâu ?… Nếu không rõ thì tòa sẽ không nhận đơn.
  3. Phía nguyên đơn có thể chọn tòa án nơi mình cư trú hoặc nơi sự việc xảy ra hoặc nơi ở của bị đơn, nơi bị đơn có tài sản… để nộp đơn khởi kiện. Tuy nhiên, thông thường và tốt nhất là chọn tòa án nơi bị đơn đang cư trú hoặc có tài sản để khởi kiện. Vì khi đó sẽ dễ dàng hơn trong giai đoạn thi hành án sau này.
  4. Sau phần “nguyên đơn – bị đơn” cần nhắc lại nội dung sự việc một cách chính xác, cụ thể (theo kiểu nói có sách, mách có chứng) để tòa án dễ theo dõi và nắm bắt sự việc, từ đó xác định đơn kiện có căn cứ hay không. Không cần phải kể lể về những tình tiết quá nhỏ nhặt hoặc không liên quan.
  5. Cuối đơn, cần nêu rõ yêu cầu của mình: kiện đòi cái gì? trị giá bao nhiêu? Càng cụ thể càng tốt. Nếu chỉ ghi chung chung là “ yêu cầu ông A trả nợ cho tôi” hoặc “ nhờ tòa giải quyết quyền lợi cho tôi” … tòa sẽ không biết đường nào mà lần, thậm chí sẽ không thụ lý đơn kiện.
  6. Một điểm cần lưu ý là ngoài việc đòi nợ gốc, phía nguyên đơn còn có quyền yêu cầu bị đơn phải trả thêm tiền lãi phát sinh hoặc các thiệt hại khác (nếu có) do việc không trả nợ của phía bị đơn gây ra.
  7. Cuối cùng, cần đính kèm những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến yêu cầu khởi kiện. Chẳng hạn như đòi nợ thì phải có giấy xác nhận nợ (như trong trường hợp này), đòi nhà thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà… nếu không có chứng cứ thì sẽ rất khó để… thắng kiện.
  8. Về nguyên tắc, chứng cứ phải là tài liệu gốc, bản chính. Tài liệu hoặc giấy tờ ở dạng photocopy không có giá trị pháp lý. Do vậy, khi nộp đơn thì có thể nộp bản photo, nhưng sau này tòa sẽ yêu cầu nộp bản chính hoặc đưa bản chính ra để đối chiếu.
  9. Sau khi nộp đơn, trong khoảng một tuần tòa sẽ xem, nếu thấy đơn kiện hợp lý thì sẽ yêu cầu phía nguyên đơn đóng tiền tạm ứng án phí (trị giá bằng khoảng 2,5% giá trị yêu cầu trong đơn kiện). Tức là đòi nợ 100 triệu đồng thì phải đóng tạm ứng án phí 2,5 triệu đồng. Sau này nếu thắng kiện thì tòa sẽ tuyên trả lại số tiền này (bên bị đơn phải chịu), còn nếu thua kiện thì tiền án phí cũng mất luôn.
  10. Nói chung, nếu yêu cầu khởi kiện rành mạch, chứng cứ rõ ràng thì khả năng thắng kiện sẽ cao.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng!

___________________________________

Quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp hoặc đề nghị hỗ trợ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng (24/7): 

Hotline 1: 0968.563.550 – L.sư. Vũ Quang Bá

Hotline 2: 0967.097.368 – L.sư. Đinh Mạnh Hùng

Hoặc gửi thư qua hòm thư điện tử: luatkhainguyen@gmail.com

 

 

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan