Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn

Chia sẻ với

 

Xin chào Luật Khai Nguyên, sắp tới tôi có ý định xây dựng một căn nhà thuộc khu vực nông thôn của Hà Nội, vậy việc tô xây dựng nhà ở nông thôn có cần xin phép không? Và nếu có thì thủ tục như thế nào?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn thủ tục cấp giấy phép của Luật Khai Nguyên.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Khai Nguyên. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

1.Cơ sở pháp luật.

Luật xây dựng năm 2014

Thông tư 15/2016/TT-BXD

Thông báo 585/TB-SXD thành phố Hà Nội

 1. Nội dung tư vấn

Căn cứ theo quy định tại mục 1 Thông báo 585/TB-SXD thành phố Hà Nội  thì Mọi nhà ở riêng lẻ của các chủ đầu tư khi xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng đều phải xin giấy phép xây dựng. Trong đó, các trường hợp được miến giấy phép xây dựng bao gồm:

– Nhà ở riêng lẻ từ 3 tầng trở xuống, có diện tích sàn nhỏ hơn 200 m2 ở vùng xa không thuộc đô thị; xa các quốc lộ, huyện lộ…; không thuộc điểm dân cư tập trung; không thuộc các điểm dân cư nông thôn thuộc địa bàn phải cấp giấy phép xây dựng do Uỷ ban nhân dân cấp huyện quy định.

– Nhà ở thuộc dự án khu đô thị, khu nhà ở có hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trong đó có thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

– Các trường hợp sửa chữa nhỏ (như trát vá tường, quét vôi, đảo ngói, sửa trần, lát nền, thay cửa) cải tạo nội thất, lắp đặt thiết bị bên trong nhà ở không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình.

Như vậy, nếu như bạn muốn xây dựng nhà mà thuộc các trường hợp trên thì sẽ không cần thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên nếu như không nằm trong các trường hợp nói trên bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng. Thủ tục được thực hiện như sau:

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền UBND xã (TTHC mức 2).

Thứ hai, trình tự thực hiện:

– Tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã.

– Bộ phận địa chính thụ lý hồ sơ.

– Lãnh đạo UBND xã ký văn bản.

– Trả kết quả cho Chủ đầu tư.

Thứ ba, thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu)

– Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã.

– Hai bộ hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng .Mỗi bộ hồ sơ thiết kế gồm:

+) Sơ đồ mặt bằng xây dựng công trình thể hiện rõ các kích thước và diện tích chiếm đất của ngôi nhà, các công trình phụ trên lô đất, khoảng cách đến các công trình xung quanh và các điểm đấu nối điện, thông tin liên lạc, cấp thoát nước với các công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng bên ngoài (nếu có). Sơ đồ mặt bằng được thể hiện theo mẫu.

+) Các mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình (tỷ lệ 1/100 I 1/200).

+) Mặt bằng móng (tỷ lệ 1/100 I 1/200) và mặt cắt móng (tỷ lệ 1/50).

– Tuỳ theo tính chất công trình, chủ đầu tư bổ sung thêm thành phần hồ sơ sau:

Ngoài thành phần hồ sơ quy định nêu trên, đối với những trường hợp sau, chủ đầu tư phải bổ sung thêm giấy tờ:

+) Đối với nhà ở trong khu vực có ảnh hưởng đến đê điều, thoát lũ: phải có văn bản chấp thuận của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

+) Trong trường hợp xây dựng có thay đổi quy mô công trình, sơ đồ kết cấu: phải có hồ sơ khảo sát hiện trạng, báo cáo kết quả thẩm tra kết cấu công trình, xác định công trình đủ khả năng nâng tầng và biện pháp gia cố của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

+) Đối với công trình xây xen: phải có mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình (tỷ lệ 1/100I1/200) với các công trình liền kề và giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ và xây dựng công trình mới nhằm đảm bảo an toàn cho công trình liền kề của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân. Chủ đầu tư phải cam kết chịu trách nhiệm đối với việc hư hỏng các công trình liền kề, lân cận nếu nguyên nhân hư hỏng được xác định do thi công công trình mới gây ra.

+) Trường hợp phạm vi xây dựng có liên quan đến công trình di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh; công trình hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành; công trình có nguy cơ cháy nổ; công trình có tác động đến vệ sinh môi trường;…: phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo quy định của Pháp luật;

+) Đối với nhà thuê: phải có Hợp đồng thuê nhà theo quy định của Pháp luật và văn bản chấp thuận, ủy quyền của chủ sở hữu nhà cho người thuê về việc xin phép xây dựng và đầu tư xây dựng công trình;

+) Đối với trường hợp xây dựng trên đất của người sử dụng đất đã được nhà nước giao quyền sử dụng: phải có Hợp đồng thuê đất theo quy định của Pháp luật.

Thứ tư, mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn ban hành kèm theo PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7) thông tư 15/2016/TT-BXD

PHỤ LỤC SỐ 4 (mẫu 7)

(Trang 1)

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng)

Cơ quan cấp GPXD…
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
………., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:       /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

 1. Cấp cho:……………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

– Số nhà: … Đường….. Phường (xã): ….. Quận (huyện)…. Tỉnh, thành phố: …..

 1. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)………………………………

– Theo thiết kế: ……………………………….

– Do: ………………………………………..lập

– Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ): …………………………………………

+ Cốt nền xây dựng công trình: ……………………………………………………

+ Mật độ xây dựng: …….., hệ số sử dụng đất: …………………………….

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng: ………………………………………….

+ Màu sắc công trình (nếu có): ………………………

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………….m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng) …………..…m2

+ Chiều cao công trình: ………..m; số tầng ………….

Đối với khu vực đã có thiết kế đô thị được duyệt thì bổ sung những nội dung theo quy định của Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

 1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:……………………………..
 2. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.
Nơi nhận:
– Chủ đầu tư;
– Lưu VT, …..
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

(Trang 2)

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

 1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.
 2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.
 3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.
 4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa Điểm xây dựng theo quy định.
 5. Khi Điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

ĐIU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

 1. Nội dung Điều chỉnh/gia hạn:…………………………………………………..
 2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:…………………………………………
………., ngày ……. tháng …… năm ……
Thủ trưởng cơ quan cấp giấy phép xây dựng
(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề bạn quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư để được giải đáp kịp thời.

Trân trọng!

___________________________________

Quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp hoặc đề nghị hỗ trợ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng (24/7):

Hotline 1: 0968.563.550 – L.sư. Vũ Quang Bá

Hotline 2: 0967.097.368 – L.sư. Đinh Mạnh Hùng

Hoặc gửi thư qua hòm thư điện tử: luatkhainguyen@gmail.com

 

 

 

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan