Những quyền riêng tư của trẻ em được pháp luật bảo vệ từ ngày 1/6/2017

Chia sẻ với

Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1/6 đã có những quy định hoàn toàn mới và phù hợp trong việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

 Quyền riêng tư là một trong những quyền con người, quyền công dân cơ bản pháp luật của quốc gia công nhận và bảo vệ. Trong đó phải kể đến việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em- nhóm đối tượng chưa phát triển một cách toàn diện và đầy đủ về mặt tâm sinh lý, rất dễ bị tổn thương và xâm hại.

Tại Việt Nam vấn đề liên quan đến quyền trẻ em luôn được coi trọng và ghi nhận tại những văn bản pháp luật có giá trị cao nhất. Tại Hiến pháp năm 2013, “trẻ em (người dưới 16 tuổi) được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em; nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em” (khoản 1 Điều 37) đồng thời Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ; việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác (khoản 1, khoản 2 Điều 38).

Luật Trẻ em năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1/6/2017, cũng quy định trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em; trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật đối với thông tin riêng tư (Điều 21).

Khoản 2 Điều 54 Luật này quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật”.

Theo Điều 6 Luật Trẻ em năm 2016, hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm.

Ngày 9/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2017, quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Điều 33 giải thích rõ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em là các thông tin về: tên, tuổi; đặc điểm nhận dạng cá nhân; thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án; hình ảnh cá nhân; thông tin về các thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em; tài sản cá nhân; số điện thoại; địa chỉ thư tín cá nhân; địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán; địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em; thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em.

Như vậy, có thể thấy pháp luật Việt Nam đã có khung pháp lý chặt chẽ, cụ thể hơn để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trước thực tế nạn xâm hại trẻ em diễn ra ngày một phức tạp và phổ biến. Mà một trong những nguyên nhân không mấy ai nghĩ đến đó là xuất phát từ việc tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh của trẻ em từ những người thân thích như cha, mẹ, anh, chị… lên những trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,… đã giúp cho những kẻ xấu phần nào nắm bắt được để dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận trẻ em nhằm thực hiện những hành vi xấu như: hiếp dâm, bắt cóc, buôn bán trẻ em… vì vậy kể từ ngày 1/6/2017 khi Luật trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực thì hành vi tự ý đăng thông tin cá nhân của trẻ em lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của trẻ em từ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em bị liệt vào hành vi bị cấm- đây là một trong những quy định hoàn toàn mới và phù hợp của Luật trẻ em năm 2016

——————————————————————–

Quý khách hàng cần tư vấn trực tiếp hoặc đề nghị hỗ trợ vui lòng liên hệ theo đường dây nóng (24/7): 

Hotline 1: 0968.563.550 – L.sư. Vũ Quang Bá

Hotline 2: 0967.097.368 – L.sư. Đinh Mạnh Hùng

Hoặc gửi thư qua hòm thư điện tử: luatkhainguyen@gmail.com

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan