Hành chính

 • Thủ tục đổi chứng minh thư 12 số

  Thủ tục đổi chứng minh thư 12 số

  Hỏi: Em là học sinh lớp 11 ở quận Ba Đình - Hà Nội, em đã làm chứng minh thư từ năm 2010, tuy nhiên đến nay em muốn đổi chứng minh 9 số sang mẫu mới 12 số, vậy em có thể đổi được không? Thủ tục đổi Chứng minh thư theo mẫu mới như thế nào? Lệ phí cho việc đổi chứng minh thư sang mẫu mới bao … Đọc Thêm

 • Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

  BỘ Y TẾ - BỘ QUỐC PHÒNG -------                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------                                        Số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016           THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC KHÁM … Đọc Thêm

 • Luật nghĩa vụ quân sự 2015

  Luật nghĩa vụ quân sự 2015

    QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 78/2015/QH13 Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015   LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban … Đọc Thêm

 • Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

  Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT Căn cứ Luật Tổ chức … Đọc Thêm

 • Luật tố tụng hành chính 2015

  Luật tố tụng hành chính 2015

  QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 93/2015/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015   LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành … Đọc Thêm

 • Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012

  Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012

  QUỐC HỘI Số: 15/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012 LUẬT Xử lý vi phạm hành chính ________________   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một … Đọc Thêm