Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất vay vôn ngân hàng?

Chia sẻ với

Xin Luật sư cho hỏi các điều kiện để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất vay vôn ngân hàng?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Khai Nguyên. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng là một trong những quyền cơ bản của người sử dụng đất. Điều 167 Luật đất đai năm 2013 về “Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thê chấp, góp vốn quyền sử dụng đấf quy định hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất để vay vôn tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với trường hợp đất thuê trả tiền thuê hàng năm thì người sử dụng đất chỉ được thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 179 Luật đất đai năm 2013 về “Quyền và nghĩa vụ của hộ gja đình cá nhân sử dụng đất. Thời điểm đê có thể mang  quyền sử dụng thế chấp vay vốn ngân hàng, theo quy định tại Điểu 168 Luật đất đai năm 2013 là khi người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì ngưòi sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp khi có đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận.

Cũng theo Điều 168 Luật đất đai năm 2013, nếu người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chinh trước khi thực hiện việc thế chấp.

Ngoài việc phải có Giấy chứng nhận như đã, nêu trên để thê chấp quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng, Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định người sử dụng đất phải có các điều kiện khác gồm: đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và phải còn thời hạn sử dụng đất (thế chấp trong thời hạn sử dụng đất)

Trong trường hợp trên đất có nhà ở, thì khi thế chấp cả quyển sử dụng đất và quyển sở hữu nhà ở, còn phải tuân thủ điểu kiện thê chấp nhà ở quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật nhà ở năm 2014 vê Điêu kiện của nhà ở tham gia giao dịch”, cụ thê là nhà ở phải có Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định việc thê chấp quyển sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đât đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Trên đây là tư vấn của Luật Khai Nguyên về điều kiện để hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất vay vôn ngân hàng? Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại số: 0968563550 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Comments

comments

Bài Viết Liên Quan