Án lệ

 • Án lệ và nguyên tắc áp dụng án lệ

  Án lệ và nguyên tắc áp dụng án lệ

  Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều hoạt động cải cách tư pháp và đạt được nhiều bước đột phá lớn, trong đó có việc ban hành và áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết vụ việc, vụ án. Đây là việc nhằm đảm bảo được sự công bằng, khách quan, thống nhất trong quá trình giải quyết vụ … Đọc Thêm

 • Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

  Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”

  Án lệ số 06/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng … Đọc Thêm

 • Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

  Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”

  Án lệ số 05/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 39/2014/DS-GĐT ngày 09-10-2014 của Hội đồng … Đọc Thêm

 • Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

  Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”

  Án lệ số 04/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/QĐ-HĐTP ngày 03-3-2010 của Hội đồng … Đọc Thêm

 • Án lệ số 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”

  Án lệ số 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”

  Án lệ số 03/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 208/2013/DS-GĐT ngày 03-5-2013 của Tòa dân … Đọc Thêm

 • Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

  Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”

  Án lệ số 02/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 27/2010/DS-GĐT ngày 08-7-2010 của Hội đồng … Đọc Thêm

 • Án lệ số 01/2016/AL về vụ án “Giết người”

  Án lệ số 01/2016/AL về vụ án “Giết người”

  ÁN LỆ SỐ 01/2016/AL Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nguồn án lệ: Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng … Đọc Thêm